Missie en visie

Missie en visie

Ons motto: Leer mij het zelf te doen! Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voor de ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijs drie doelen na: - de ontwikkeling v...

Lees verder

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

KennismakingsgesprekWij willen graag, voordat een kind bij ons wordt ingeschreven, een uitgebreid kennismakingsgesprek met u als ouders/verzorgers. U krijgt voorafgaand of aansluitend aan het gesprek een rondleiding door onze school, waarbij u ook een kij...

Lees verder

Peuters

Peuters

Montessorionderwijs ook voor peutersOok in de peuterleeftijd maakt het kind een specifieke ontwikkeling door. Kinderen zijn in deze leeftijd geboeid door alles in hun omgeving. Peutergroep de Ontdekking creëert een veilige, stimulerende en uitdagend...

Lees verder

BSO

BSO

Buitenschoolse opvang BSO De Ontdekking is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de school verlaten. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, schoolopleiding of andere maatschappel...

Lees verder

Vakantierooster en roostervrije dagen

Vakantierooster en roostervrije dagen

Klik hier voor het vakantierooster en roostervrije dagen in het schooljaar 2020-2021.  

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit: - Jeroen Officier (voorzitter, oudergeleding en voorzitter van de GMR).  - Elma Warmink (lid, oudergeleding).  - Larissa de Boer (lid, personeelsgeleding), leerkracht bovenbouw. - Ingeborg Hogebrug (secretar...

Lees verder