Montessorionderwijs ook voor peuters

Ook in de peuterleeftijd maakt het kind een specifieke ontwikkeling door. Kinderen zijn in deze leeftijd geboeid door alles in hun omgeving.

Peutergroep de Ontdekking creëert een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor haar peuters van 2-4 jaar, waarin de natuurlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid centraal staat. Samen met de leidsters bereiden zij zich voor op een nieuwe omgeving, de basisschool. Dit doen we door de peuters voor hun 4de verjaardag op een speelse manier kennis te laten maken met de leerkracht en door samen met de peuters op bezoek te gaan in de kleuterklas of andersom.

Door intensieve samenwerking tussen de peutergroep en de school leren de peuters de route in school al kennen. Zodoende raakt uw kind vertrouwd en bekend en is de overstap naar de onderbouw straks minder groot.

Peutergroep de Ontdekking beschikt over een eigen groepsruimte die helemaal ingericht is voor de opvang van de peuters.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
08.30-12.30 uur

Extra opties zijn:
08.30-14.00 uur | verlengde peuter-ochtend
08.30-18.00 uur | verlengde peuter-ochtend met BSO

Klik hier voor meer informatie over aanmelden en tarieven voor de peutergroep op de website van DOK13.

Klik hier voor het uitgebreide pedagogisch beleidsplan van Kindcentrum de Ontdekking (juni 2022).

Klik hier voor het meer beknopte pedagogisch werkplan peutergroep (april 2019).

Klik hier voor het GGD inspectierapport van de peutergroep (maart 2020).

Terug

Andriessenplein 4

7425 GX Deventer

0570-658154

directie@nullontdekking-deventer.nl