Buitenschoolse opvang

BSO De Ontdekking is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de school verlaten. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, schoolopleiding of andere maatschappelijke activiteiten vervullen.
Kinderen groeien in hun leerontwikkeling, maar ook in hun sociaal- en emotionele ontwikkeling. Kinderen hebben ons: ouders, leerkrachten, leiders, volwassenen, maar ook andere kinderen nodig.
Ze leren de samenhang te zien tussen aangeleerde strategieën, vaardigheden en het toepassen daarvan in andere situaties.
De vorming van kinderen tot een zelfstandige en zelfverantwoordelijke persoon staat binnen de school en de opvang centraal. Daarin nemen we steeds het kind als uitgangspunt.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
07.15 - 08.30 uur
14.00 - 18.00 uur

BSO de Ontdekking is geopend gedurende 48 weken per jaar en gesloten op alle reguliere feestdagen en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de zomervakantie van de school is de BSO gedurende 3 aaneengesloten weken dicht. Gedurende de eerste en twee laatste weken van de zomervakantie van de school is de BSO geopend.

Klik hier voor meer informatie over aanmelden en tarieven van de BSO op de website van DOK13.

Klik hier voor het inspectierapport nader ondezoek (juni 2020).

Klik hier voor het uitgebreide pedagogisch beleidsplan van Kindcentrum de Ontdekking (april 2019).

Klik hier voor het Pedagogisch werkplan BSO de Ontdekking (april 2021)

Klik hier voor het GGD inspectierapport van de BSO (april 2018).

Terug

Andriessenplein 4

7425 GX Deventer

0570-658154

directie.ontdekking@nullzinderonderwijs.nl