Kennismakingsgesprek

Wij willen graag, voordat een kind bij ons wordt ingeschreven, een uitgebreid kennismakingsgesprek met u als ouders/verzorgers. U krijgt voorafgaand of aansluitend aan het gesprek een rondleiding door onze school, waarbij u ook een kijkje kunt nemen in de verschillende groepen. Tijdens de kennismaking wordt uitvoerig ingegaan op de filosofie van Maria Montessori en de gevolgen die het heeft voor het dagelijks werken in de school.

Als kinderen 4 jaar worden gaan ze starten met halve dagen (ongeveer tot 11.15) naar school. Gaande weg maken de kinderen langere dagen tot ze hele dagen aan kunnen. Dit gaat in overleg met ouders en de leerkracht.

Voor kinderen van 5 jaar is er de mogelijkheid, als 5 hele dagen te vermoeiend is, om 1 dag per week thuis te blijven. Ook dit gaat in overleg met ouders en de leerkracht.

U kunt persoonlijk langskomen voor een afspraak of telefonisch een afspraak maken met de directeur, mevr. Inge Bokelmann. Onze contactgegevens kunt u vinden onder het kopje contact.

U kunt onder het kopje downloads de schoolgids en/of het aanmeldingsformulier downloaden.

Terug

Andriessenplein 4

7425 GX Deventer

0570-658154

directie@nullontdekking-deventer.nl