Welkom op de website van Montessori Kindcentrum de Ontdekking in Deventer. 

Wij zijn een actief en modern kindcentrum, waar we onderdak bieden aan kinderen van 2 tot en met 13 jaar.

Ons motto: Leer mij het zelf te doen! Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voorde ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijsdrie doelen na:

1. de ontwikkeling van de persoonlijkheid (bewustzijn, zelfrespect en wil);

2. het verwerven van vaardigheden om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;

3. het leren vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving.

Uitgangspunt is actief te zoeken naar de talenten van kinderen en maximale ontwikkeling hiervan te stimuleren.

Nieuwsgierig geworden? Bel gerust voor meer informatie. Ons telefoonnummer is 0570-658154


Andriessenplein 4

7425 GX Deventer

0570-658154

directie.ontdekking@nullzinderonderwijs.nl